Gezinsgroepen

Gezinnen hebben het moeilijk vandaag

Niet alleen zijn er veel eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, en adoptiegezinnen. Gezinnen waar heel hard geknokt moet worden om de eenheid en de geborgenheid die een gezin hoort te geven ook waar te maken. Maar er zijn ook de ‘gewone‘ gezinnen die het moeilijk hebben.

  • Hoe houd je je relatie goed, naast de stress van het werk en de vele verplichtingen die je hebt?
  • Hoe voed je je kinderen op een goede manier op?
  • Elke tien jaar komen er nieuwe opvoedingsmodellen en de opvoedingsvoorbeelden van ouders inspireren niet meer.

Elkaar ondersteunen

Wij willen graag gezinnen ondersteunen door hen de mogelijkheid aan te bieden om maandelijks samen te komen. Doel van deze samenkomsten is door middel van een respectvolle warme sfeer, vriendschap en veiligheid te scheppen. Een klimaat dat kan helpen om zorgen te delen, hulp te bieden, maar ook elkaar te bemoedigen, de sterke kanten in iemand te ontdekken en elkaar uit te dagen om de competenties te vergroten.

Iedereen welkom

Hoewel we vertrekken vanuit de christelijke spiritualiteit van hoop, geloof en liefde zijn de groepen bedoeld voor zowel gelovige als niet of minder gelovige gezinnen, en zijn zowel gehuwden als samenwonenden en ook alleenstaande ouders van harte welkom.

Maandelijks samenkomen 

Een keer maand samenkomen met ongeveer 12 personen, samen eten, gesprekken die verbondenheid bevorderen en werken langs een duidelijk traject (zoals het boek ‘De zeven eigenschappen van effectieve families’ van Stephen Covey). We werken met een jaarprogramma zodat mensen geen lange termijn engagement hoeven aan te gaan.

Powerpoint gezinsgroep

Getuigenis

Robert en ChristelineHet moet nu zowat anderhalf jaar geleden geweest zijn, dat we de vraag kregen om deel uit te maken van een “gezinsgroep”. Christeline, die van nature een stuk enthousiaster en opener is voor nieuwe dingen, dan ikzelf, was er onmiddellijk voor te vinden. Zelf was ik een stuk afwachtender en meer van: “we zullen wel zien” en bovendien had ik geen flauw idee wat met ‘gezinsgroep’ bedoeld werd. Nu zijn we anderhalf jaar verder en al terugkijkend, probeer ik samen te vatten, hoe we het ervaren hebben, en wat het voor ons betekend heeft.

Het concept

Het concept is vrij eenvoudig: met een zevental koppels eten we eerst samen en daarna bespreken we een aantal dingen om als koppel en als gezin effectiever en diepgaander te leven. Als leidraad, gebruikten we het boek ‘ De zeven eigenschappen van effectieve families’ van Stephen R. Covey. Zoals ik al zei waren we met zeven koppels, en de meeste daarvan kenden we nauwelijks of niet, maar door in een ongedwongen sfeer eerst samen te eten, voel je je al snel ontspannen en dit kwam de diepgang in de gesprekken zeker ten goede.

Terugblik

Maar hoe hebben we het nu zelf ervaren? Daar ik, als zelfstandige en Christeline, als dagelijks verantwoordelijke in een rusthuis best druk zijn, is het soms zoeken om dit evenwichtig te combineren met drie relatief jonge kinderen (Joas 9 jaar, Nienke 7 en Robbe 5). Deze gezinsgroep heeft vooral mij, denk ik, geconfronteerd met de vraag: ‘Hoe belangrijk is je gezin voor je, en wat wil je erin investeren? ‘ Hierbij is deze gezinsgroep een enorme verrijking geweest. De materie die aangereikt werd, was heel praktisch, heel concreet, heel herkenbaar. Het heeft ons geholpen om door heel praktische dingen als koppel meer diepgang en balans in onze relatie te brengen. Maar het gaf ook heel concrete ‘handvatten’ om als gezin te ontdekken wat we belangrijk vinden en waar we als gezin naar toe willen. Het leerde ons ook om de kinderen op een positieve manier te betrekken bij het zoeken van die ‘gezinsmissie’.

Onze maatschappij

Onze maatschappij is in vergelijking met dertig jaar terug niet meer gezinsondersteunend. Willen we ons als gezin daartegen wapenen, dan zullen we het zelf in handen moeten nemen. Willen we als gezin een veilig en warm nest zijn, dan zullen we daar tijd in moeten investeren. Zelf hebben we ervaren dat dit de moeite is. De voldoening die je ervaart is erg groot. We falen nog heel regelmatig en de balans is niet altijd even makkelijk te vinden, maar we weten wel dat we het verlangen en nu beter inzicht hebben, hoe we eraan kunnen werken. We zijn dit najaar met ‘nieuwe koppels’ bij ons thuis een gezinsgroep gestart, zodat we mekaar kunnen bemoedigen en ondersteunen om van ons gezin een warm nest te maken.

Robert en Christeline
Overpelt, najaar 2011

Bestaande gezinsgroepen

  • in Antwerpen o.l.v. Nicky en Katleen
  • in Genk o.l.v. Bart en Greetje
  • in Overpelt o.l.v. Robert en Christeline

Zelf een gezinsgroep oprichten?

Wil je in jouw omgeving ook een gezinsgroep oprichten? Vanuit Bethesda willen we je daar graag in ondersteunen en ons programma aanbieden.

Voor aanmelding of informatie gezinsgroepen(at)bethesda.be of 0487 413 203