De nood

Echtscheidingen, problemen met tieners, conflicten op het werk, verslavende gewoonten, geen eigenwaarde voelen, niet voor jezelf op komen, herinneringen die je achtervolgen en blokkeren, schuld en schaamtegevoelens…. Het lijkt wel of onze problemen de toon zetten van ons leven.

Wij geloven echter dat ieder mens​

 • geroepen is tot een unieke bestemming,
 • de mogelijkheden heeft om op zijn eigen wijze vorm te geven aan dit leven,
 • zijn problemen een voor een kan aanpakken
 • en uit kan groeien tot een volwaardig en zinvol leven.

Onze Schepper heeft ons hierbij twee cadeaus gegeven​

 • Vrijheid: We zijn niet verantwoordelijk voor al onze levensomstandigheden, maar wel hoe we hierop reageren.
 • Waardigheid: Ieder mens is uniek, van onvervangbare waarde en geschapen om te heersen en creatief vorm te geven aan zijn leven.

Visie

Bethesda wil mensen vrijheid, kracht en vreugde laten ervaren in hun relaties, zowel met God, zichzelf als met anderen.

Missie

Bethesda wil, vanuit het evangelie, door vorming en hulpverlening een positief perspectief op het leven bieden, zodat men weer grip op het leven krijgt, tot kwaliteitsvolle relaties in staat is en met succes zijn/haar levenstaak kan vervullen.

Kernwaarden​

 • Loyaliteit: men kan op ons rekenen
 • Respect: we hebben eerbied voor mensen en hun keuzes
 • Echtheid: eerlijk met elkaar omgaan
 • Passie: de mens raakt ons
 • Inclusief: open voor iedereen
 • Kwaliteit: wat we doen, willen we goed doen

Kerntaken​

 • Hulpverlening
 • Vorming