Pastorale supervisie voor verantwoordelijken

Deze groepssupervisie is voor mensen met een verantwoordelijke pastorale functie in gemeente of organisatie.  We komen maandelijks samen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te bevragen en te bemoedigen in het pastoraat. Juist de veelheid van ervaringen verrijkt ons blikveld en geeft ons veel kansen om te leren. Doordat we niet gaan adviseren of beoordelen creëren we een veilige sfeer die uitnodigt tot exploratie en verbreding.

 

Pastorale supervisie iets voor voor u?

Binnen onze gemeenten is een grote aandacht voor de mens in nood en voor de levensvragen waar mensen mee kampen. Pastorale zorg is vanaf de start een belangrijk deel van ons gemeenteleven. Bovendien willen we graag iedereen welkom heten, speciaal hen die door het leven heen heel wat pijn en teleurstelling hebben opgelopen. Omdat we dit allemaal goed willen blijven doen, voelen we ons vaak overvraagd, beperkt en komen we niet toe aan de begeleiding zoals we die graag zouden willen. Mede omdat we als gemeenteverantwoordelijken nog heel wat andere taken te vervullen hebben. Om aan deze nood tegemoet te komen is Bethesda het project pastorale supervisie gestart.

  

Wat is supervisie?

Supervisie is een manier van leren. Door samen met een begeleider buiten je eigen werkveld stil te staan bij jouw manier van werken, je samen vragen te stellen naar wat er in de praktijk gebeurt tussen jou en je pastorant en hoe jij je erbij voelt, ontdek je je sterke kanten en waar jouw kwaliteiten liggen. Supervisie is niet eenmalig maar door regelmatige gesprekken en verslagen kom je tot een proces waarin je groeit en tot een nieuwe integratie komt van je krachten, je creativiteit, de ervaringen die je opdoet en je theoretische kennis.

  

Wie kan deelnemen

  • een verantwoordelijke pastorale functie hebben in gemeente of organisatie
  • bereidheid om de eigen pastorale praktijk in te brengen
  • degelijke voorbereiding door verslagen en literatuur

  

Praktisch

  • reeks van 10 sessies
  • 2 1/2 uur per sessie
  • éénmaal per maand

Een groep bestaat uit een achttal deelnemers,
onder begeleiding van een medewerker van Bethesda.

  • Op verschillende locaties in Vlaanderen