Gespreksgroep De Brug

De brug is een gespreksgroep voor gelovigen met homoseksuele gevoelens die met andere christenen willen praten over hoe ze met de relatie tussen hun gevoelens en het geloof omgaan. Elke bijeenkomst wordt gestart vanuit een ander thema.

De volgende bijeenkomsten zijn:

(Nog niet vastgesteld) Telkens van 14.00-16.00 uur. Brederodestraat 163 te Antwerpen