Driemaandelijks Bethesda Magazine

Bethesda geeft elke drie maanden haar magazine uit met interessante artikels over hulpverlening en actuele thema’s. Ook vindt u hierin informatie over geplande activiteiten.