Begeleiding van kinderen en hun ouders

  • Lijkt je kind het moeilijk te hebben en je weet niet goed hoe je moet helpen?
  • Vind je het soms verwarrend om het gedrag van je kind te begrijpen en hoe je er op moet reageren?
  • Wil je graag tips om je opvoedingsstijl te verrijken?
  • Wil je inzicht in de communicatie van en met je kinderen?

Wij willen je graag ondersteunen in deze zoektocht.

Samen aan gewenste verandering werken

Kinderen opvoeden is iets heel speciaals. De eerste stappen van je kind, de eerste keer naar school, leren lezen en schrijven,... dat zijn zeer waardevolle momenten! Maar opvoeden is niet altijd op roze wolkjes lopen. Er zijn ook momenten dat het heel zwaar kan zijn. Kinderen die probleemgedrag vertonen in het gezin of op school, zoals liegen, pesten, niet luisteren of die zich terug trekken, angstig zijn, zich minderwaardig voelen...

In dit project wordt aandacht aan ouders en kinderen gegeven en wordt er tijd genomen om samen aan de gewenste veranderingen te werken.

Begeleiding voor ouder en kind

In de begeleiding zoeken we samen hoe jij met je kind, in jullie specifieke situatie en de kansen die daarin aanwezig zijn, weer op weg kunt gaan. Dit doen we door enerzijds met jou (en/of je partner) en anderzijds met je kind samen te zitten en te zoeken naar oplossingen. Wij willen met jullie nadenken hoe het anders kan, zodat jullie weer de touwtjes in handen krijgen en dat opvoeden weer als iets positiefs wordt ervaren.

De hulpverlening die Bethesda biedt gaat uit van een hoopvolle levensvisie geïnspireerd door christelijke waarden. We geloven in de waarde en veerkracht van ieder mens en dat in elke situatie hoop en uitzicht aanwezig zijn.

Voorbeelden

Opvoedingsadvies
Je kind luistert niet als je hem/haar iets verbiedt. Je hebt allerlei manieren uitgetest (streng, toegeeflijk, zacht,...) maar niets lijkt aan te slaan. Samen zoeken we naar mogelijke oorzaken en creatieve oplossingen hoe jij weer invloed kunt verwerven over het gedrag van je kind.

Gezinsondersteuning
Het leven is zo druk en het lijkt dat je altijd maar alles voor de anderen in het gezin aan het doen bent. Je hebt nood aan tijd voor jezelf en aan een luisterend oor. Je wilt graag wat tijd nemen om te kijken wat jij nu wilt en hoe je een goede balans kunt vinden tussen je eigen behoeften en die van de andere gezinsleden.

Hulp bij veranderingen
Jullie gezin heeft door ziekte, verhuizing, echtscheiding of hertrouw ingrijpende veranderingen ondergaan. Dit vraagt een enorme aanpassing voor alle gezinsleden.
Hoe kan iedereen zijn eigen plaats vinden in deze nieuwe situatie?

Hulp bij gedrags- en emotionele problemen
Je kind vertoont moeilijk gedrag op school en je maakt je hier zorgen over. Hij doet andere kinderen pijn en lijkt geen echte vrienden te hebben. Of je kind is erg verlegen en lijkt niet veel zelfvertrouwen te hebben. Je wil hem/haar graag helpen, maar weet niet hoe. We zoeken samen naar manieren om dit gedrag om te keren en positief te bekrachtigen zodat zijn/ haar zelfvertrouwen positief wordt beïnvloed.

Steun aan jonge of alleenstaande ouders
Als je je onzeker of alleen voelt als ouder, heb je soms nood om met iemand te kunnen praten die het begrijpt, iemand die zich in jouw situatie wilt inleven en ondersteunen.

Medewerkers

sara-verlinden (1)
Sara Verlinden Psycholoog
IMG_1478 (1)
Els Gevaert Orthopedagoog
Iris foto artikel
Iris Wijman Psychologische consulente

 

 

 

Praktisch