leven

Volg je dromen

Een remedie tegen angst en teleurstelling

Als je je diep ontmoedigd, teleurgesteld of moedeloos voelt is dat meestal niet omdat het jou voor de zoveelste keer eens tegenzit; op je werk, in de liefde, je financiën of bij de klusjes in huis. Maar vooral omdat je diep in jezelf het gevoel hebt: hier ben ik niet voor bedoeld. Diep in jezelf zitten dromen en verlangens verborgen die wijzen naar een ander leven. Een leven waarin je schittert, je volop tot je bestemming komt, je successen behaald en overwinningen ziet. Je snapt het gewoon niet: deze spanning die je voelt tussen jouw diepste verlangens en de praktijk van je leven. Hoe kan
dit nu?

Gerrit Houtman neemt je mee aan de hand van de dromen van Jozef en schrijft verder in dit artikel:

God nodigt je uit om weer wakker te worden. ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen’ (Efeze 5:14). Keer terug naar waar je droom voor het eerst wakker werd en in jouw leven hoop begon te gloren. God heeft jou nog niet opgegeven. Wat Hij begint, voltooit Hij ook. Er is geen enkele reden om je roeping op te geven en je dromen niet na te jagen. Je dromen waren immers niet die van jou, maar het waren Zijn verlangens die Hij in jou gelegd heeft. Oké, je hebt fouten gemaakt, maar als wijze trainer heeft God ze ingecalculeerd en geen mislukking van jou kan Hem tegenhouden om jouw leven tot zijn doel te laten komen.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on email