shutterstock_621710960

Pinksteren – Het feest van de hoop

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest
en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God
zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was
licht. Gen. 1:1-3

Pinksteren is het feest van de hoop
Pinksteren is lange tijd het minst belangrijke van alle christelijke
feesten geweest. Het is het laatste feest van het kerkelijk jaar maar
ook het minst duidelijke. Bij alle andere feesten kun je je iets
voorstellen: een kind in de kribbe, herders en engelen, het kruis op
Golgotha en de het lege graf. Maar wie is de Heilige Geest?

In mijn jeugd wist ik met Pinksteren ook geen raad en gingen we op
tweede Pinksteren roeien met een aantal vrienden. Maar verder? De
Heilige Geest was vooral iets om bang voor te zijn, de stem van je
geweten en zeker niet van een Vriend.

Deel dit artikel