Opwegmetmensen-cover-hor

Op weg met mensen – een kennismaking met pastoraat

Een nieuwe publicatie van Bethesda.

Gerrit Houtman schreef deze handleiding voor iedereen met een bewogen hart voor anderen. Vanuit het Emmaüsmodel samen op weg gaan, omdat er altijd meer toekomst is dan je nu kunt zien. Daarnaast veel praktische verhalen die inspireren om de diversiteit van het pastoraat aan te durven.

Pastoraat is het cement dat de bouwstenen van de gemeente met elkaar verbindt. Want juist in het pastoraat is er zorg en aandacht voor de diversiteit die er in een gemeente kan zijn. Diversiteit in achtergronden, diversiteit in leeftijden, diversiteit in levenssituaties. Deze diversiteit dwingt respect en voorzichtigheid af en tegelijk vraagt het van ieder die met pastoraat bezig is om aan verbinding te werken. Verbinding met elkaar, met elkaars vragen en zorgen, met elkaars visie en verlangens. Pastoraat is daarom veel meer dan het gericht zijn op problemen, het gaat ook om verlangen en groei. Het is vanuit een wenkend toekomstperspectief met mensen op weg gaan. Hoe die toekomst er precies voor ieder en voor de kerk als geheel er uit zal zien is niet volledig helder, maar dat het hoopvol is, dat is zeker.

De auteur Gerrit Houtman is relatie en gezinstherapeut en eindverantwoor-
delijke van Bethesda, het christelijk centrum voor vorming en hulp-
verlening te Genk (B)

Deel dit artikel