merci

Als je geen dankjewel krijgt

Spreekwoorden als ‘wie goed doet, goed ontmoet’ en ‘het is beter te geven dan te ontvangen’ gaan
helaas niet altijd op. In veel sectoren van de welzijn en gezondheidszorg wordt veel gegeven en
enorm in mensen geïnvesteerd, toch wordt daar lang niet altijd dankbaarheid of erkenning voor
terug gegeven. Ik denk aan de zorg bij multi-problem gezinnen, psychiatrische patiënten, verslaafden
of mensen die een verplichte behandeling krijgen. Maar het kan ook zijn dat jij je als vrijwilliger inzet
voor anderen en daar niet altijd de gepaste dankbaarheid voor terugkrijgt. Hoe ga je hiermee om?

merci

Hoe ga je ermee om als je geen ‘dankjewel’ krijgt?

Je hebt bewust gekozen om met mensen te werken, je wilt iets voor anderen betekenen, maar je wilt ook resultaat zien, erkenning voelen of op zijn minst een beetje dankbaarheid. Erger nog wordt het als men je hulp helemaal niet op prijs stelt, men je tegenwerkt en je niet toestaat dat je te dichtbij komt.

Je kunt natuurlijk van werk veranderen of plichtmatig doorwerken tot je een burn-out krijgt, maar
eigenlijk voelt dat als falen. Je hebt immers bewust voor deze taak en voor het werken met mensen
gekozen. Het werk past bij je talenten en idealen, je bent er voor opgeleid en ergens voel je het ook
als een roeping.

Hoe houd je het dan vol?

 

 • Geloof in je werk
  Geloof dat wat je aan het doen bent, niet alleen goed is, maar dat dit ook de enige manier is om
  mensen te helpen. Alleen door hen telkens weer te accepteren, te vertrouwen en in hen te geloven is er groei mogelijk en ontstaat er bij hen ruimte om te veranderen. Alleen geloof in iemand brengt een positieve verandering op gang. Slechts enkelen vinden de kracht in zichzelf om het roer om te gooien. Blijf daarom investeren in de zekerheid dat wat jij geeft de ander ook absoluut nodig heeft.
 • Zie de uitzonderingen
  Wanneer je vooral negatief gedrag ziet bij de mensen die je tracht te helpen, focus je dan op de
  uitzonderingen in het gedrag. Op welk moment vindt er een positief gedrag plaats en wat heeft dit mogelijk gemaakt? Durf daarbij ook je eigen rol en invloed te zien, want je hebt meer invloed dan je denkt.
 • Zaaien
  Werken met mensen is vaak zaaien. De resultaten zien je pas op langer termijn. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien zegt de Bijbel (Psalm 126:5). Dat geldt soms in het opvoeden van je kinderen, soms in het werken in je kerk en zeker ook in de hulpverlening en het pastoraat. Durf jij het aan om binnen deze spanningsboog te werken in een diep vertrouwen op de goede uitkomst?
 • Voor de Heer
  Doe alles voor de Heer. Voor Hem werken betekent dat je dagelijks betaald wordt. Niet altijd in grote successen maar wel door Zijn erkenning via voldoening, vrede, innerlijke rust en leerervaringen. Je roeping is immers iets tussen jou en Hem en niet tussen jou en de ander (naar een citaat van moeder Teresa)?

Gerrit Houtman
december 2017

Deel dit artikel