Herschrijf je verleden

Niet jullie hebben mij hierheen gestuurd, maar God. (Genesis 45:8)

Het is heel verleidelijk om, vooral bij het ouder worden, jezelf te zien als een product van je
verleden. Waar je nu staat, wat je bereikt hebt en wie je nu bent zijn dan het resultaat van je geschiedenis, de keuzes die je gemaakt hebt en wat anderen je hebben aangedaan. Toch zit hier een gevaar in. Want wat als je op dit moment niet tevreden bent over datgene wat je bereikt hebt, je ontgoocheld voelt over de niet uitgekomen dromen uit je jeugd of je je schuldig voelt over de verkeerde keuzes die je gemaakt hebt en je je machteloos voelt om nog iets in je leven te veranderen? Dan zet deze visie je alleen maar vast en biedt je geen hoop.

Jozef

Jozef had genoeg redenen om revanche te nemen op zijn broers. Toch deed hij het niet. Integendeel hij voelde zich verantwoordelijk om hen en de gehele familie te redden. Hij gaf ze niet alleen voedsel maar creëerde zelfs een plaats om te wonen. En als zijn broers hem er aan herinneren wat zij hem hebben aangedaan, verzekert hij dat ze een verkeerde visie hebben op de gebeurtenissen. Niet zij, maar God heeft hem voor hen uitgezonden om een groot volk in leven te kunnen houden.

Oorzaak en gevolg

Alles wat we doen heeft gevolgen. Studies die niet zijn afgemaakt hebben invloed op onze plaats in de maatschappij, schulden uit ons verleden kunnen ons nu beperken en slecht omgaan met je lichaam kan invloed hebben op je conditie. Toch is het gevaarlijk om de totale verantwoording van je bestaan in het nu op je eigen rekening te zetten. Er zijn veel elementen in je huidig leven, zowel positieve als negatieve, die niet zomaar terug te herleiden zijn op feiten uit ons verleden. We leven in een groter geheel waar veel factoren een rol spelen.

Verbittering

Bij schuld leg je de verantwoording van je leven bij jezelf neer. Niet erg hoopvol en ook niet productief. Je kunt echter de verantwoording ook bij anderen neerleggen: de verkeerde partners die je hebt gehad, je opvoeding, collega’s die jou geen kansen gaven enz. Ook deze manier helpt je niet verder. Het geeft je een negatief verbitterd gevoel naar anderen, versterkt je wantrouwen en breng je in een isolement.

De hoofdrol

Jozef ziet zichzelf als een hoofdrolspeler in het plan van God. Niet dat hij het plan bedacht heeft of het regisseert, dat doet zijn Schepper. Maar hij heeft wel ontdekt dat hij in dat plan een belangrijke rol vervult. In plaats van je schuldig of verbitterd te voelen kun je beter ontdekken welke bijzondere rol je speelt in het plan van God. Wat is Zijn alomvattende bedoeling met jou en deze wereld? Hoe kan jouw geschiedenis anderen tot hulp zijn?

De tijd omkeren

Je bent geen product van je verleden, maar van je toekomst. Het is het toekomstperspectief dat bepaalt hoe jouw leven zin en betekenis heeft. Je opvoeding, mislukte opleidingen, conflicten met anderen, je gebroken huwelijk en verstoorde relatie met je kinderen hebben een doel. Alles werkt mede ten goede (Rom.8:28). Net zoals Jozefs geschiedenis hem voorbereidde op een hoge functie kan elke levensles van jou van betekenis worden voor anderen. Alles wat je meemaakt zijn investeringen die rijke vrucht opleveren. Aan het einde van de rit komt alles goed.

Als het niet goed is, is het nog niet het einde van de rit (ANONIEM)

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf (PAULUS)

Gerrit Houtman

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on email