Leef een sterk leven

Beste lezer

Wat is jouw en mijn diepste verlangen? Een sterk leven leiden! Sterk van buiten,
maar vooral sterk van binnen. We willen mensen zijn die zich niet bij de eerste
tegenslag omver laten blazen. We willen mensen zijn die tegen kritiek kunnen. We
willen vriendelijk reageren als mensen roddelen. We willen dankbaar blijven als de
rekeningen binnen komen en bovenal willen we trouw blijven aan onze voornemens
en volhouden bij wat er ook ook gebeurt.

Onze ervaring
Onze ervaring is echter anders. Als mensen slecht van ons spreken zijn we diep
gekwetst, ook al weten we ons gezicht in de plooi te houden, van binnen woedt
kwaadheid en ergernis. Hoe vaak hebben we onze verkeerde gewoontes niet
aangepakt en toch gefaald in het beheersen van ons eetgedrag, tijdsplanning en
verkeerde geldbesteding. Is er hoop dat we kunnen veranderen?

Bestemd om sterk te zijn
Zoals de bloesems in het voorjaar de vruchten in de zomer aankondigt, geven onze
verlangens naar kracht en moed de zekerheid dat zo’n bestaan ook mogelijk is.
Elke verandering begint met onvrede en verlangen naar iets anders.
Ontwijk daarom je eigen frustraties niet, maar voed het verlangen naar een sterk
leven. Onze Schepper heeft ons bestemd om onverwoestbaar sterk in het leven te
staan.

Hoe worden we sterk?
2000 jaar geleden kwam een man onze geschiedenis binnen. Hij stond sterk als een
rots in de branding. Hij gaf op een unieke wijze leiding aan zijn eigen leven en aan
dat van anderen. In crisissituaties stond Hij boven de partijen, bij verleidingen bleef
Hij trouw aan zichzelf en in het lijden bleef Hij volhouden tot het einde. Hij is niet
alleen een model voor ons om na te volgen. Dat zou ons zelfs diep kunnen frustreren.
Hij biedt ons een betere mogelijkheid. Hij creƫert een relatie tussen Hem en ons. Een
relatie waarbij zijn kracht de onze wordt en onze zwakheid de zijne.

Je bent niet veroordeeld
Door zijn relatie weet je dat Hij je nooit zal veroordelen, hoe vaak je ook valt. Door
zijn liefde krijg je de kracht om telkens weer op te staan. Maar het belangrijkste is,
dat je door je met Hem te identificeren weer hoop krijgt. Hoop dat je vooruit gaat en
je mislukkingen achter je liggen. Dat je dromen niet voor niets zijn geweest en het
beste nog voor je ligt. Focus je daarom niet op je verslaving of de zwakte waar je mee
worstelt, maar focus je op Hem die van jou een held maakt.

Gerrit

voorwoord magazine Bethesda

Deel dit artikel